K čemu slouží úvěrové registry

22.02.2014
Při žádosti o úvěr je dnes zcela běžné, že si vás bankovní instituce prověří. Věděli jste, že existuje více registrů? V tomto článku zjistíte, kde všude lze získat informace o Vaši úvěrech.

U moderní bankovní praxe je zcela běžné, že si bankovní instituce své žadatele o úvěr prověří. Nahlíží se jak do minulé, tak i přítomné úvěrové situace daného klienta. Registrů však existuje hned několik. Pojďme si je v tomto článků poodkrýt.
V České republice se úvěrové registry usídlily již před řadou let. Věřitelé v nich naleznou zajímavé informace, které se netýkají jen vašich nesplacených úvěrů či obdobně laděných problémů. K nahlédnutí jsou i statistiky o lidech, jež na úvěr nikdy nedosáhli, i o těch, kteří své závazky plní do poslední koruny.

Kdo registry využívá

Registry využívají především bankovní sektory. Věřitelé u nebankovních půjček nahlížejí jen ve výjimečných případech. Banka je při poskytování půjček opatrnější a své žadatele si řádně prověřuje. Nashromážděné údaje obsahují veškerou historii o dlužnících i ne-dlužnících. Nezapomíná se ani na opožděné platby či dokonce nezaplacené splátky.

Co úvěrové registry obsahují

Bankovní registr klientských informací BRKI

Tento systém funguje na principu vzájemné výměny informací a následné bonitě nebo důvěryhodnosti klienta. K dohledání jsou jak negativní, tak i pozitivní informace. Jde o celý komplex informací, který se týká i kreditních karet nebo kontokorentních účtů. K nalezení jsou veškeré výše splátek a řádně vedená historie jakéhokoliv pohybu klienta. Síť uživatelů bankovního registru BRKI je opravdu rozsáhlá. Řadí se k ní významní hráči na bankovním trhu i stavební spořitelny. Za poskytnutí informací do systému jim je na oplátku umožněno dle potřeby do registru nahlížet. BRKI spadá pod zákonné ustanovení, kde je dovolena vzájemná výměna informací mezi bankami.


Nebankovní registr klientských informací NRKI

Nebankovní registr klientských informací NRKI je obdobu systému BRKI s malým rozdílem. Přispěvateli informací do registru nejsou bankovní instituce, ale finanční nebankovní sektor jako leasingové společnosti či společnosti splátkového prodeje. Nahlížení je umožněno i třetím stranám, které reprezentují banky. Z údajů úvěrového registru NRKI se dá určit bonita a platební morálka jednotlivých klientů. Především pak o tom, zda žadatelé své závazky plní v časově dohodnutém období.


Registr SOLUS

Registr SOLUS je negativní registr. Do této databáze se dostávají informace o neplatičích. Stačí pouhá jedna nezaplacená splátka v daném termínu a vaše jméno se v registru SOLUS pravděpodobně objeví, tedy za předpokladu, že věřitelé uznají vážné porušení smluvních podmínek. Uživatelé této databáze jsou především bankovní a leasingové společnosti. V posledních letech je však stále častěji k vidění, že do registru nahlížejí i mobilní operátoři.

Centrální registr úvěrů

Posledním úvěrovým registrem je centrální registr úvěrů CRÚ, který je garantován Českou národní bankou a je zaměřen výhradně na podnikatelskou sféru. Nalezneme zde informace o fyzických i právnických osobách a o jejich čerpaných úvěrech, kontokorentních účtech, vydaných zárukách, úvěrových příslibech. Na vzájemné výměně údajů se mohou podílet výhradně banky.

Bezplatná žádost o půjčku Položit otázku
© 2002 - 2024     Tvorba WWW stránek
Finance, Finanční, Půjčka, Půjčky, Dluh, Dluhy, Banka, Účet, Peníze